hvad betyder 'små job med mening'

for virksomheden?

’Små job med mening’ en del af FOKUS Folkeoplysning. Det er en let måde for virksomheder at tage socialt ansvar og samtidig få løst helt konkrete opgaver, som ellers tager tid fra de andre medarbejdere. Et lille job i den her sammenhæng er minimum 5 – maximum 10 timer om ugen. I en afgrænset eller ubegrænset periode.

​Bureau varetager det praktiske – det skal være let at tage socialt ansvar

 Vi har gjort det let for virksomhederne at tage socialt ansvar ved at oprette et bureau, som varetager formidlingen af ’små job med mening’. ’Små job med mening’ rekrutterer de ansatte, fungerer som mentor ifht. den ansatte og sørger for alt det praktiske i forbindelse med ansættelsen.

 

’Små job med mening’ giver mening på flere planer:

 • For virksomheden, som får løst helt konkrete opgaver og aflaster øvrige medarbejdere

 • For den ansatte, som får løn for deres arbejde og konkret erfaring

 • For kommunen, som sparer på offentlige udgifter hver gang, en ledig kommer i arbejde

''

Jeg fejer blade sammen, ordner skure og skal snart i gang med at rense tagrender. Jeg snakker løbende med de ledere jeg har, da jeg er åben for forskellige opgaver – også gerne inden for.

Michael Lynge

 • Registreringer

 • Printopgaver

 • Sortering

 • Makulering

 • Oprydning

 • Postafhentning

 • Tømning af opvaskemaskine

 • Rensning af kaffemaskine

 • Rengøring af køleskab

 • Vanding af blomster

 • Let rengøring

Hvilke opgaver kan den ansatte have?

'Små job med mening' kan rumme forskellige praktiske opgaver:​

En måde at spotte opgaverne på, er at spørge de nuværende ansatte, hvilke af deres opgaver, der lige så godt kan løses af en anden. En anden, der kan – og vil.

Hvad koster det?

’Små job med mening’ er rigtige job. Betalte job. Timesatsen afhænger af arbejdets karakter og evt. den gældende overenskomst for virksomheden. Et lille job med mening er altid mindst 5 timer om ugen fordelt efter virksomhedens behov. Det kan være én time om dagen eller flere sammenhængende timer.

Hvem kan få et lille job med mening?

’Små job med mening’ er en mulighed for kontanthjælpsmodtagere, som af en eller anden grund ikke hidtil har været klar til eller har et job. Jobcenteret finder de ledige, der er klar til og motiveret for at få et lille job, og sender dem videre til ’små job med mening’, som sørger for at matche virksomhed og ansat.

At få et lille job med mening er motiverende for kontanthjælpsmodtageren af flere årsager:

 • Arbejdet er lønnet – til forskel fra f.eks. virksomhedspraktik

 • Timerne tæller som en del af 225-timers reglen

 • Timeantallet er overkommeligt og giver en god mulighed for at komme gradvist ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet

 • At være tilknyttet en arbejdsplads giver en oplevelse af at have værdi