top of page

Effekt på beskæftigelse

2201_verdensmål_ny1.png

400 kontanthjælpsmodtagere i lønnet beskæftigelse

Små Job Med Mening blev etableret i 2018 og har siden hjulpet mere end 400 kontanthjælpsmodtagere i lønnet beskæftigelse. Det kan kun lykkes, når vi samarbejder i den gode sags tjeneste. Tak for det. 

147 lønnede ansættelsesforhold

I 2021 lavede vi en evaluering afgrænset til de resultater, som blev skabt i løbet af året. Evalueringen viste, at der blev etableret 147 lønnede ansættelsesforhold fordelt på 102 ledige kandidater.

 

Omtrent hver tredje kandidat havde mindst to småjobs.  

 

En jobeffekt på 64%

I løbet af 2021 blev 160 ledige kontanthjælpsmodtagere fra Aalborg Kommune tilbudt en indsats i Små Job Med Mening. Dermed var effekten på beskæftigelsen, at hele 64% af de henviste fik lønnet job. 35% af dem, der kommer i beskæftigelse, opnåede fuldt selvforsørgelse indenfor et år fra jobstart.   

En samfundsøkonomisk gevinst på 5 mio. kr. årligt

Evalueringen viste også, at når ledige henvises til Små Job Med Mening, går der i gennemsnit 18 uger, før de lander det første job. I gennemsnit er de jobs, der etableres, på 15 timer om ugen. Men det dækker over en stor spredning, hvor nogle for eksempel kun har 3 timer ugentligt, mens andre har fuld tid. Den samfundsøkonomiske gevinst ved indsatsen svarer til mere end 5 mio. kr. årligt, alene i sparede udgifter til kontanthjælp.  

At få et lille job med mening er motiverende for kontanthjælpsmodtageren af flere årsager: 

 

Arbejdet er lønnet – til forskel fra f. eks virksomhedspraktik 

Timerne tæller som en del af 225-timers reglen 

Timeantallet er overkommeligt og giver en god mulighed for at komme gradvist ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet 

At være tilknyttet en arbejdsplads giver en oplevelse af at have værdi 

bottom of page